Klik hier om het menu te openen:

OVER BIJLEVELD & VAN VRIESLAND

Sinds 1995 dé partner op het gebied van selectie-, ontwikkel- en loopbaanassessments, van operationeel niveau tot executive level. De assessments worden door ons offline maar ook online erzorgd. Offline bij ons op antoor in het World Trade Center te Rotterdam, of op uw locatie.

EFFICIËNT WERKEN

De online assessments vinden plaats middels inzet van Skype, Webex of MS Teams Online. Deze assessment vorm werd al toegepast voor onze internationale klanten en deelnemers die in het buitenland verblijven, maar de recente ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat dit type assessment steeds meer plaats vindt. Veel voordelen, namelijk geen reistijd, tijd eff-ciënt, beter voor het milieu en ruimere openingstijden. Bij ons bureau bestaat namelijk de mogelijkheid om de online assess-ments niet alleen tijdens kantooruren te maken, maar ook in de ochtend, avond of op een zaterdag.

FLEXIBEL EN MEEDENKEND0

Wij staan bij onze klanten bekend als flexibel en medenkend, maar ook als een assessment bureau dat inzicht gevend is, hel-dere, objectieve en opbouwende adviezen verstrekt. Dat zien wij ook terug in onze klanttevredenheidscijfers en langdurige klantrelaties. Onze business psychologen zijn allen zeer ervaren, beschikken over een zeer brede functie- en sectorkennis.

POST ASSESSMENT

Ook kunt u bij ons terecht voor Post Assessment vraagstukken (na het assessment). Het assessment levert doorgaans inzicht in talenten en capaciteiten op, maar veelal ook ontwikkelgebieden. Klanten en deelnemers stellen na het assessment vaak de vraag aan onze adviseurs of zij bereid zijn om deze ontwikkelgebieden verder te coachen of trainen. Vaak is daartoe al een eer-ste aanzet gedaan op de dag van het onderzoek zelf tijdens het rollenspel. Via feedbackmomenten krijgen deelnemers al de gelegenheid om te oefenen met vaardigheden waar zij nog niet of minder meer vertrouwd zijn.